QFD for product & business development

Voice of the customer

voice-of-the-customer-team

U onderscheidt zich pas echt van uw concurrenten als u beter dan hen in staat bent de wereld door hun ogen te bekijken.

Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Om dit mogelijk te maken hebben wij gekozen voor een specifieke, systematische benadering die ook letterlijk de “stem van de klant” heet: een Voice-of-the-Customer analyse. Voice-of-the-Customer (VoC) is een module in Quality Function Deployment (QFD), een ontwikkel- en innovatiemethode die in Japan is ontwikkeld en sinds tientallen jaren een vast onderdeel is van de innovatie bij bedrijven als Toyota, BMW, Mercedes tot en met Philips en vele andere top-innovatiebedrijven. Deze aanpak leidt niet alleen tot veel scherpere inzichten in de behoeften van klanten of stakeholders en de vertaling daarvan in unieke productontwerpen, zij vormt ook het raamwerk voor heel effectieve en positieve samenwerking tussen de betrokken afdelingen binnen en tussen bedrijven. Een methode die door het vele gebruik jaar op jaar verder is aangescherpt en in onze ervaring verreweg de meest effectieve innovatie-methode is.

Wij hebben in de laatste drie jaar QFD zelf verder vernieuwd en deze van oorsprong op de industrie gerichte methode ontwikkeld tot een fantastisch raamwerk voor de publiek-private innovatie onder maatschappelijke waardecreatie.

We zijn de eerste onderneming die deze Voice-of-the-Customer analyse inzet om samen met publieke instanties hun werkelijk behoeften, uitgesproken en verborgen, te ontdekken. Een diepte-analyse die resulteert in definitie van de gebruikersbehoeften die veel beter aansluit bij de doelstellingen van de overheid en nieuwe oplossingsroutes mogelijk maakt die leiden tot substantieel hogere maatschappelijke waardecreatie. Deze VoC-analyses zijn tevens de basis voor ontwikkel-roadmaps met bedrijven en kennisinstellingen.