QFD for product & business development

Maatschappelijke waardecreatie

social-value-creation

Het creëren van maatschappelijke waarde draait om het activeren van bedrijven om naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke issues.

Dit is alleen mogelijk als beide partijen in staat zijn om hun doelen te bereiken, elkaar te begrijpen en een goed evenwicht te vinden tussen de diverse ambities.

De oplossing ligt in het principe van ‘gedeelde waarde’, die economische groei inhoudt op een manier die ook waardevol is voor de maatschappij, door rekening te houden met haar noden en vraagstukken.
Het is een ontwikkelingstraject dat niet alleen de manier van denken en werken van bedrijven maar ook van publieke instellingen beïnvloedt.

De grote uitdaging is om bedrijfsleven en overheid samen te laten werken, waarbij de focus ligt op het gezamenlijk creëren van waarde, terwijl de manieren van werken, de relevantie en ambitie van alle partijen helder en duidelijk zijn.

Ondernemingen dienen weer een verbinding tot stand te brengen tussen hun economisch welslagen en de maatschappelijke ontwikkelingen. Het concept Gedeelde Waarde betekent niet: maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar een nieuwe manier om economisch succes te behalen. Het zou voor bedrijven niet slechts een bijkomend aandachtspunt moeten zijn maar een duidelijk omschreven doel. Bij een dergelijke missie is het van groot belang dat bedrijfsleven en overheid ondersteund worden door duurzame economische en sociale business cases en door plannen waarin voor beide sectoren totale waarde gecreëerd worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het creëren van maatschappelijke waarde uiteindelijk zal leiden tot een grote verandering in het denken over bedrijfsvoering en veel ondernemingen zal motiveren om hun doel en opzet te heroverwegen.