QFD for product & business development

Klanten en projecten

Het creëren van maatschappelijke waarde is de positieve invloed van organisaties en overheden op de maatschappij. Dit is alleen mogelijk als beide partijen in staat zijn om hun doelen te bereiken, elkaar te begrijpen en een goed evenwicht te vinden tussen de diverse ambities.

public-sector1

Publieke sector

Publieke sector, overheid en (semi-)publieke instellingen zijn verantwoordelijk voor publieke dienstverlening, infrastructuur en milieu. Wij ondersteunen overheid en publieke instellingen bij het helder formuleren van hun visie en maatschappelijke doelen naar alle partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling. Samen bepalen wij de strategische planning, waarbij de roadmaps voor het realiseren van projecten het proces toegankelijk maken voor bedrijfsleven en kennisinstituten. Wij ondersteunen onze klanten om een goed inzicht te krijgen in maatschappelijke behoeften en uitdagingen, en een succesvolle rol te spelen bij de introductie van de klant in publieke innovatieprocessen.

industry1

Industrie

Het bedrijfsleven heeft een groot maatschappelijk beïnvloedingspotentieel. Zij is de sleutel voor noodzakelijke oplossingen in een omgeving waarin doorbraken moeten worden gemaakt op het gebied van veiligheid, energie-transitie, autonomie voor ouderen, opvang van vluchtelingen en zo verder. Wij helpen kleine, middelgrote en grote ondernemingen om een effectievere interface met de overheid te ontwikkelen. Wij ondersteunen hen bij het ontwikkelen van innovatieve concepten en business cases met een gezonde financiële en maatschappelijke opbrengst..

knowledge-institutes2

Kennisinstellingen

Universiteiten en kennisinstituten behoren tot de belangrijkste kennisknooppunten wat alle relevante trends betreft op het gebied van technologie, milieu en maatschappijontwikkeling. Wij werken nauw samen met kennisinstituten om toonaangevende innovatiedoelen aan te te scherpen en nieuwe toekomstige ontwikkelingen te stimuleren.

Onze focus is

sustainable-public-infrastructure1

Duurzame infrastructuur

De huidige infrastructurele mogelijkheden moeten waarden leveren die we ons eerder nooit konden voorstellen: er moet energie worden geleverd, een grote mate van veiligheid, gastvrijheid, productiviteit en een aantrekkelijke werkomgeving, om de economie te steunen en waarden voor milieu en mens te creëren. Wij ondersteunen het bedrijfsleven, de overheid en (semi-)publieke instellingen om opnieuw te denken over het gebruik van de bestaande en nieuwe vormen van infrastructuur met een substantiële economische en maatschappelijke opbrengst van investeringen.

Recente projecten:

3I programma
Innovatieprogramma, nieuwe ecosystemen, slimme infrastructurele concepten en economische en sociale business cases
Businesspark Stepelerveld Haaksbergen
Visie, multi-stakeholder analyse en waardepropositie
Business incubator The Gallery (UT Campus)
Visie, multi-stakeholder analyse, nieuwe ecosystemen, slimme infrastructurele concepten en economische en sociale business cases
Techbase Twente
Slimme infrastructurele concepten

Meer informatie over projecten via info@qfdeurope.com
safety-and-security1

Veiligheid en risicobestrijding

Veiligheids- en zekerheidsissues voor professionals op het gebied van risicobestrijding, acute hulpverlening en veiligheid worden steeds complexer, waardoor traditionele methoden niet langer voldoen. Dit vereist aanpassingen van zowel processen, procedures, training als methoden van interactie met de maatschappij en binnen multidisciplinaire professionele operaties. Wij ondersteunen professionals op het gebied van veiligheid en zekerheid bij het uitvoeren van een Voice-of-the-Customer analyse, de begeleiding van de ontwikkeling van technologische concepten voor geavanceerde oplossingen en ontwikkeling van business cases en plannen op sociaal-, veiligheids- en beveiligingsgebied, en protocollen.

Recente projecten:

Het Safety Field Lab: Ontwikkelingscentrum Twente Safety Campus
Visie, multi-stakeholder analyse, sociale en economische business case en planning
Safety Care Centre: Het trainen van organisaties voor acute hulpverlening
Multi-stakeholder analyse, sociale en economische business case en planning
Instrumented trainingsprogramma’s
Innovatieprogramma’s, nieuwe ecosystemen, slimme trainingsinstrumenten en -concepten, en economische en sociale business cases

Meer informatie over projecten via info@qfdeurope.com
social-care1

Sociale zorg en de veiligheid van ouderen en minder zelfredzamen

Er bestaat een toenemende behoefte aan sociale zorg en veiligheid voor oudere en kwetsbare volwassenen. Wij initiëren en organiseren programma’s en samenwerkingsprojecten met locale overheden, woonorganisaties en bedrijfsleven met een focus op de ontwikkeling van nieuwe concepten en oplossingen om deze groepen in staat te stellen een veilig, gezond en gelukkig bestaan te leiden. Daarnaast stellen we lokale overheden in staat om beter om te gaan met de maatschappelijke risico’s en adequater beleid te kunnen ontwikkelen en door te voeren.

Recente projecten: